Bilim…

Ta’lim juda katta va ahamiyatli narsa. Ta’limga berilgan kuchli e’tibor hech qachon samarasiz ketmasligi allaqachon isbotlangan narsa. Davlatimizda ham ta’limga yildan yilga ko’proq e’tibor berilayotgani…

Read More

Xalq ta’limi….

   O‘zbekistonda 11 yillik umumiy o‘rta ta’lim majburiy va bepul ekanligi hech kimga sir emas. Umuman olganda ta’limning bepul  bo‘lishi bu davlat tomonidan qilinadigan ijtimoiy…

Read More

Predloglar

O’zbek tilida so’zlarni bir-biriga shakl jihatidan bog’lash uchun kelishik qo’shimchalardan foydalaniladi. Ingliz tilida huddi shu vazifani predloglar bajaradi. Farqi kelishik qo’shimchalar so’zlarga qo’shiladigan, o’zlari alohida…

Read More

“Present continuous”

“Present continuous” yoki “Present progressive tense” ingliz tilida hozirgi davomli zamonni bildirib u  egaga “to be” yordamchi fe’lining hozirgi zamon shakli va fe’lning hozirgi zamon…

Read More

Kitob

Yoshligimda badiiy kitob desa o’zini tomdan tashlaydiganlar toifasidan edim. Ammo bu odat borib-borib yo’qolib borayotganini o’tgan yili qo’limga tushgan F.M. Dostayevskiyning “Jinoyat va jazo” romanini…

Read More