Predloglar

O’zbek tilida so’zlarni bir-biriga shakl jihatidan bog’lash uchun kelishik qo’shimchalardan foydalaniladi. Ingliz tilida huddi shu vazifani predloglar bajaradi. Farqi kelishik qo’shimchalar so’zlarga qo’shiladigan, o’zlari alohida…

Read More

“Present continuous”

“Present continuous” yoki “Present progressive tense” ingliz tilida hozirgi davomli zamonni bildirib u  egaga “to be” yordamchi fe’lining hozirgi zamon shakli va fe’lning hozirgi zamon…

Read More