Fe’lli birikmalar mavzusini davom ettirar ekanman, bu safar “around” predlogiga to’xtaldim.

PHRASAL VERBSTARJIMASI
Ask aroundJuda ko’p odamlardan yordam yoki biror kerakli ma’lumotni so’rab chiqish
Boss around Buyruq bermoq
Come around (verb)*hushiga kelmoq;
*fikrini o’zgartirmoq
Doss aroundHech qanday foydali ish qilmasdan vaqt o’tkazish
Drop aroundTashrif buyurmoq (juda kam qo’llaniladi, ko’pincha og’zaki nutqada)
Fool around*Ahmoqona harakatlar qilmoq;
*Xavfli narsalar bilan o’ynashmoq
Fly around (verb)*tarqalib ketmoq (gap-so’z, giybat, xabar);
*ishlarni juda katta tezlikda shoshilib bajarib tashlamoq
Get aroundSayohat qilmoq, aylanmoq
Get around to (verb)Ma’lum bir narsani bajarish uchun vaqt topmoq
Go around*tashrif buyurmoq;
*jamiyat qonunlariga mos harakat qilmoq;
*tarqalib ketmoq (xabar)
Hang around*maqsadsiz ko’chani aylanib yurmoq;
*sudralib yurmoq
Lark aroundAhmoqona, axloqga to’g’ri kelmaydigan qiliq qilmoq
Look around (verb)*o’ziga kerakli narsani izlab, qarab chiqmoq;
*atrofga alanglamoq
Mess aroundVaqtini behuda narsalar bilan bekorchi o’tkazmoq
Monkey aroundAhmoqona qiliq qilib, boshqalarning jahlini chiqarmoq
Pal aroundO’ziga qadrdon bo’lgan kishi bilan birga vaqt o’tkazmoq
Run aroundVaqti yo’qligi sababli shoshib yurmoq
Shop around (verb)Do’konlarni aylanib, narxlarni taqqoslamoq
Skirt aroundBirovni hijolat qilmaslik maqsadida ma’lum bir gapni aytmaslik, o’sha mavzudan o’zini olib qochish
Talk around (verb)*ma’lum mavzuda suhbatlashishdan qochish;
*kimnidir biror fikrga kelishi uchun ko’ndirish
Turn (a)round*teskari tarafga o’girilmoq;
*o’zgarmoq, yaxshilanmoq
Wait aroundHech qanday harakat qilmasdan, biror narsani kutish
Walk aroundMaqsadsiz sayr qilib yurmoq
Workaround (noun)Aniq yechim topilguncha vaqtincha foydalanib turiladigan reja yoki tizim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *